Om SRF

Sveriges Radio Förvaltnings AB (SRF) ägs gemensamt av de tre public servicebolagen Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio (SR) och Sveriges Utbildningsradio (UR), och ansvarar för service- och stödfunktioner som är gemensamma för de tre public servicebolagen.

På SRF arbetar cirka 70 medarbetare inom olika områden, bl.a. friskvård, telefonväxel och telefonisttjänst, olika bibliotek och arkiv, fastighetsförvaltning, distribution av post och gods. SRF äger även fastigheter i Stockholm, Umeå och Göteborg där SVT, SR och UR bedriver verksamhet.

 

Årsredovisning 2018