SRF - Ett fastighets- och serviceföretag

Sveriges Radio Förvaltnings AB (SRF) ägs gemensamt av de tre public servicebolagen Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio (SR) och Sveriges Utbildningsradio (UR).

SRF ansvarar, utöver fastighetsförvaltning, för service- och stödfunktioner som är gemensamma för de tre public servicebolagen, såsom research, arkiv, telefonväxel och distribution.

SRF äger fastigheter i Stockholm, Umeå och Göteborg, där SVT, SR och UR bedriver verksamhet.
Public service

Uttrycket "public service" kommer ursprungligen från Storbritannien och kan översättas med "radio och television i allmänhetens tjänst". Public service innebär ett reklamfritt och oberoende programutbud i radio och television.

I Sveriges riksdag råder enighet om att fria och oberoende kanaler säkerställer den fria åsiktsbildningen i ett demokratiskt samhälle.

Läs mer om public service

Innehållet kommer från SRF

Mycket av innehållet i public services utbud, t.ex. musik, noter och textmaterial, hämtas ur SRF:s arkiv och bibliotek.

Läs mer om SRF